Όροι χρήσης

Η BTV Channel παρέχει μια εξατομικευμένη συνδρομητική υπηρεσία, η οποία επιτρέπει στα μέλη μας την πρόσβαση σε περιεχόμενο ψυχαγωγίας ("Περιεχόμενο BTV Channel") μέσω Internet σε συγκεκριμένες τηλεοράσεις με σύνδεση στο Internet, υπολογιστές και άλλες συσκευές ("Συσκευές που υποστηρίζουν BTV Channel").

Η υπηρεσία BTV Channel σάς παρέχεται από τη BTV Channel “Γιαννόπουλος Βασίλης” με στοιχεία: ΑΦΜ: 075411620 και ΔΟΥ: ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπουν τη χρήση της υπηρεσίας μας. Στο πλαίσιο των παρόντων Όρων Χρήσης, ως "υπηρεσία BTV Channel", "η υπηρεσία μας" ή "η υπηρεσία" νοείται η εξατομικευμένη ψηφιακή υπηρεσία περιεχομένου που παρέχεται από τη BTV Channel για την εύρεση και την πρόσβαση σε περιεχόμενο BTV Channel, συμπεριλαμβανομένων όλων των δυνατοτήτων και λειτουργιών, των προτάσεων και κριτικών, των τοποθεσιών web μας και των διεπαφών χρήστη, όπως και όλου του περιεχομένου και του λογισμικού που σχετίζονται με την υπηρεσία μας. Οι αναφορές του "εσείς" στους παρόντες Όρους Χρήσης υποδεικνύουν το μέλος που δημιούργησε τον λογαριασμό BTV Channel και χρεώνεται σύμφωνα με τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής.

Συνδρομή

1.1. Η συνδρομή σας στο BTV Channel θα συνεχίζεται έως τη διακοπή της. Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία BTV Channel, πρέπει να έχετε πρόσβαση στο Internet και συσκευή που υποστηρίζει BTV Channel, όπως και να υποδείξετε έναν ή περισσότερους Τρόπους Πληρωμής. Ο όρος "Τρόπος Πληρωμής" αφορά έναν επικαιροποιημένο, έγκυρο και αποδεκτό τρόπο πληρωμής, τον οποίο μπορείτε να ενημερώνετε κατά καιρούς και ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει την πληρωμή μέσω του λογαριασμού σας σε κάποιον τρίτο πάροχο. Αν δεν ακυρώσετε τη συνδρομή σας πριν από την ημερομηνία χρέωσης, μας εξουσιοδοτείτε να χρεώσουμε το κόστος συνδρομής μέλους του επόμενου κύκλου χρέωσης σύμφωνα με τον Τρόπο Πληρωμής σας (βλ. "Ακύρωση" παρακάτω).

1.2. Ενδέχεται να προσφέρουμε περισσότερα προγράμματα συνδρομής, συμπεριλαμβανομένων συνδρομών που προσφέρονται από τρίτους σε συνδυασμό με την παροχή των δικών τους προϊόντων και υπηρεσιών. Ορισμένα προγράμματα συνδρομής μπορεί να υπόκεινται σε διαφορετικές προϋποθέσεις και περιορισμούς, για τους οποίους θα ενημερώνεστε κατά την εγγραφή σας ή μέσω άλλων διαθέσιμων τρόπων επικοινωνίας. Για ειδικές λεπτομέρειες σχετικά με τη συνδρομή σας στη BTV Channel, επισκεφτείτε την τοποθεσία web BTV Channel.com και κάντε κλικ στη σύνδεση "Λογαριασμός" στο επάνω μέρος των σελίδων, κάτω από το όνομα του προφίλ σας.


Προωθητικές προσφορές. Ενδέχεται κατά καιρούς να υπάρχουν ειδικές προωθητικές προσφορές, προγράμματα ή συνδρομές (“Προσφορές”). Η επιλεξιμότητα της προσφοράς καθορίζεται από τη BTV Channel κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά της και διατηρούμε το δικαίωμα ανάκλησης της Προσφοράς και αναστολής του λογαριασμού σας, αν κρίνουμε ότι δεν πληροίτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Οι συνοικούντες σε ένα σπίτι με υπάρχουσα ή προσφάτως ακυρωθείσα συνδρομή στη BTV Channel ενδέχεται να μη δικαιούνται συγκεκριμένες Προσφορές γνωριμίας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες όπως το αναγνωριστικό ταυτοποίησης συσκευής, τον τρόπο πληρωμής ή μια διεύθυνση email λογαριασμού που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια υπάρχουσα ή πρόσφατη συνδρομή στη BTV Channel, προκειμένου να προσδιορίσουμε την επιλεξιμότητα για την Προσφορά. Οι απαιτήσεις επιλεξιμότητας και άλλοι περιορισμοί και προϋποθέσεις, θα σας κοινοποιούνται κατά την εγγραφή σας στην Προσφορά ή μέσω άλλων τρόπων επικοινωνίας που θα γίνουν διαθέσιμοι για εσάς.


Χρέωση και ακύρωση

3.1. Κύκλος χρέωσης. Το κόστος συνδρομής για την υπηρεσία BTV Channel θα χρεώνεται σύμφωνα με τον Τρόπο Πληρωμής σας κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία πληρωμής που περιλαμβάνεται στη σελίδα με τίτλο "Λογαριασμός". Η χρέωσής σας εξαρτάται από τον τύπο συνδρομής που επιλέξατε όταν εγγραφήκατε στην υπηρεσία. Σε οποιοδήποτε συνδρομητικό πακέτο Δεν υπάρχει αυτόματη ανανέωση. 

3.2. Τρόποι Πληρωμής. Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία BTV Channel, πρέπει να υποδείξετε έναν ή περισσότερους Τρόπους Πληρωμής. Μας εξουσιοδοτείτε να σας χρεώνουμε σύμφωνα με οποιονδήποτε Τρόπο Πληρωμής που συνδέεται με τον λογαριασμό σας, σε περίπτωση που ο κύριος Τρόπος Πληρωμής απορριφθεί ή δεν είναι πλέον διαθέσιμος για την πληρωμή του κόστους συνδρομής. Παραμένετε υπεύθυνοι για τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά. Αν μια πληρωμή δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς λόγω λήξης, ανεπαρκούς πιστωτικού υπολοίπου ή για άλλο λόγο και δεν ακυρώσετε τον λογαριασμό σας, ενδέχεται να αναστείλουμε την πρόσβασή σας στην υπηρεσία έως την επιτυχή χρέωση μέσω έγκυρου Τρόπου Πληρωμής. Σε ορισμένους Τρόπους Πληρωμής, ο εκδότης ενδέχεται να σας επιβάλει ορισμένες χρεώσεις, όπως χρεώσεις συναλλαγής σε ξένο νόμισμα ή άλλες χρεώσεις σε σχέση με την επεξεργασία του Τρόπου Πληρωμής σας. Οι τοπικοί φόροι ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τον χρησιμοποιούμενο Τρόπο Πληρωμής. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον πάροχο υπηρεσιών του Τρόπου Πληρωμής σας.


3.3. Ακύρωση. Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας στη BTV Channel 15 λεπτά από την έναρξη της συνδρομής ή την αγορά προκαθορισμένου περιεχομένου με την ετικέτα premium.

3.4. Αλλαγές στην Τιμή και τα Συνδρομητικά Προγράμματα. Κατά καιρούς ενδέχεται να αλλάζουμε τα συνδρομητικά προγράμματά μας και την τιμή της υπηρεσίας μας. Ωστόσο, για οποιεσδήποτε αλλαγές στην τιμή ή αλλαγές των συνδρομητικών προγραμμάτων σας θα εφαρμόζονται κατόπιν ειδοποίησής σας τουλάχιστον προ 30 ημερών. Εάν δεν επιθυμείτε να αποδεχτείτε την αλλαγή τιμής ή να αλλάξετε το πρόγραμμα της συνδρομής σας, μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας, προτού τεθεί σε ισχύ η αλλαγή.

 

Υπηρεσία BTV Channel

4.1. Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών, για να γίνετε μέλος της υπηρεσίας BTV Channel. Η χρήση της υπηρεσίας από ανηλίκους επιτρέπεται μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκου.

4.2. Η υπηρεσία BTV Channel και το περιεχόμενο στο οποίο παρέχεται πρόσβαση μέσω της υπηρεσίας προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική χρήση και δεν επιτρέπεται η κοινή χρήση τους με άλλα άτομα εκτός του σπιτιού σας, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται από το πρόγραμμα της συνδρομής σας. Κατά τη διάρκεια της συνδρομής σας στη BTV Channel, σας παρέχουμε ένα περιορισμένο, μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα πρόσβασης στην υπηρεσία BTV Channel και στο περιεχόμενο BTV Channel. Πέραν των ανωτέρω, δεν μεταβιβάζεται σε εσάς κανένα δικαίωμα, τίτλος ή συμφέρον. Αποδέχεστε να μην χρησιμοποιείτε την υπηρεσία για δημόσιες προβολές.

4.3. Η πρόσβαση στο περιεχόμενο BTV Channel είναι δυνατή κυρίως εντός της χώρας στην οποία δημιουργήσατε τον λογαριασμό σας και μόνο σε γεωγραφικές περιοχές στις οποίες προσφέρουμε την υπηρεσία μας και έχουμε αδειοδοτήσει το εν λόγω περιεχόμενο. Το διαθέσιμο περιεχόμενο διαφέρει ανά γεωγραφική περιοχή και αλλάζει κατά καιρούς. Ο αριθμός των συσκευών ταυτόχρονης προβολής εξαρτάται από το επιλεγμένο πρόγραμμα συνδρομής και ορίζεται στη σελίδα "Λογαριασμός".


4.4. Με την εξαίρεση των ρητά επιτρεπόμενων από εμάς, συμφωνείτε:
(i) να μην αρχειοθετείτε, αναπαράγετε, διανέμετε, τροποποιείτε, προβάλλετε, παρουσιάζετε, δημοσιεύετε, αδειοδοτείτε, δημιουργείτε παράγωγα έργα, προσφέρετε προς πώληση ούτε να χρησιμοποιείτε περιεχόμενο και πληροφορίες που περιέχονται ή λαμβάνονται από την υπηρεσία BTV Channel ή μέσω αυτής.
(ii) να μην παρακάμπτετε, καταργείτε, τροποποιείτε, απενεργοποιείτε, αποκλείετε, αποκρύπτετε ή αναστέλλετε τυχόν λειτουργίες προστασίας του περιεχομένου ή άλλα στοιχεία της υπηρεσίας BTV Channel, συμπεριλαμβανομένου του γραφικού περιβάλλοντος χρήστη, των ειδοποιήσεων για τα πνευματικά δικαιώματα και των εμπορικών σημάτων.
(iii) να μη χρησιμοποιείτε προγράμματα ρομπότ, ανίχνευσης (spider), εξαγωγής δεδομένων ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα για την πρόσβαση στην υπηρεσία BTV Channel. 
(iv) να μην προβαίνετε σε ανακατασκευή, αποσυμπίληση ή αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε λογισμικού ή άλλων προϊόντων ή διαδικασιών, που είναι προσβάσιμα μέσω της υπηρεσίας BTV Channel.
(v) να μην εισάγετε κωδικούς ή προϊόντα και να μην παραποιείτε το περιεχόμενο της υπηρεσίας BTV Channel με οποιονδήποτε τρόπο. 
(vi) να μη χρησιμοποιείτε μεθόδους εξόρυξης δεδομένων, συγκέντρωσης δεδομένων ή εξαγωγής. 
(vii) να μην προβαίνετε σε μεταφόρτωση, δημοσίευση, αποστολή μέσω email ή άλλη αποστολή ή μετάδοση υλικού σχεδιασμένου για τη διακοπή, την καταστροφή ή τον περιορισμό της λειτουργικότητας οποιουδήποτε λογισμικού υπολογιστή (software) ή υλικού (hardware) ή εξοπλισμού τηλεπικοινωνίας που σχετίζεται με την υπηρεσία BTV Channel, συμπεριλαμβανομένων των ιών λογισμικού ή άλλου κώδικα υπολογιστή, αρχείων ή προγραμμάτων. 
Σε περίπτωση αθέτησης των παρόντων Όρων Χρήσης ή συμμετοχής σε παράνομη ή δόλια χρήση της υπηρεσίας, ενδέχεται να διακόψουμε ή να περιορίσουμε τη χρήση της υπηρεσίας μας από εσάς.

4.5. Η ποιότητα προβολής του περιεχομένου BTV Channel ενδέχεται να διαφέρει από συσκευή σε συσκευή και μπορεί να επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες, όπως την τοποθεσία σας, το διαθέσιμο εύρος ζώνης ή/και την ταχύτητα της σύνδεσής σας στο Internet. Η διαθεσιμότητα HD, Ultra HD και HDR υπόκειται στις δυνατότητες της υπηρεσίας Internet και της συσκευής σας. Δεν διατίθεται όλο το περιεχόμενο σε όλες τις μορφές, όπως HD, Ultra HD και HDR, και δεν επιτρέπουν όλα τα συνδρομητικά προγράμματα τη λήψη περιεχομένου σε όλες τις μορφές. Η ελάχιστη ταχύτητα σύνδεσης για ποιότητα βίντεο HD (ορίζεται ως ανάλυση 720p ή υψηλότερη) είναι 3,0 Mbps ανά μετάδοση μέσω streaming. Ωστόσο, συνιστάται γρηγορότερη σύνδεση για βελτιωμένη ποιότητα βίντεο. Συνιστάται ταχύτητα σύνδεσης τουλάχιστον 5,0 Mbps ανά μετάδοση μέσω streaming για τη λήψη ποιότητας βίντεο Full HD (ορίζεται ως ανάλυση 1080p ή υψηλότερη). Συνιστάται ταχύτητα σύνδεσης τουλάχιστον 15,0 Mbps ανά μετάδοση μέσω streaming για τη λήψη ποιότητας βίντεο Ultra HD (ορίζεται ως ανάλυση 4K ή υψηλότερη). Υπεύθυνοι για όλες τις χρεώσεις πρόσβασης στο Internet είστε εσείς. Απευθυνθείτε στον δικό σας πάροχο Internet για πληροφορίες σχετικά με τις ενδεχόμενες χρεώσεις χρήσης δεδομένων από το Internet. Ο χρόνος που απαιτείται για την έναρξη προβολής του περιεχομένου BTV Channel διαφέρει και επηρεάζεται βάσει διαφόρων παραγόντων, μεταξύ των οποίων η τοποθεσία σας, το διαθέσιμο εύρος ζώνης κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή, το επιλεγμένο περιεχόμενο και οι ρυθμίσεις της συσκευής σας που υποστηρίζει BTV Channel.

4.6. Το λογισμικό BTV Channel αναπτύσσεται από ή για τη BTV Channel και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για εξουσιοδοτημένο streaming και για να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενο BTV Channel σε συσκευές που υποστηρίζουν BTV Channel. Αυτό το λογισμικό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή και το μέσο, ενώ οι λειτουργίες και οι δυνατότητες ενδέχεται, επίσης, να διαφέρουν μεταξύ συσκευών. Αναγνωρίζετε ότι η χρήση της υπηρεσίας ενδέχεται να απαιτεί λογισμικό τρίτων μερών, το οποίο υπόκειται σε άδειες χρήσης τρίτων μερών. Αποδέχεστε να λαμβάνετε αυτόματα ενημερωμένες εκδόσεις του λογισμικού του BTV Channel και του σχετικού λογισμικού τρίτων μερών.


Κωδικοί πρόσβασης και Πρόσβαση στον λογαριασμό. Ο κωδικός πρόσβασής σας προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική σας χρήση και πρέπει να διατηρείται εμπιστευτικός. Εάν επιτρέψετε σε άλλα άτομα να έχουν πρόσβαση στον λογαριασμό (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε πληροφορίες του ιστορικού προβολών για το λογαριασμό), συμφωνείτε ότι τα εν λόγω άτομα λειτουργούν για λογαριασμό σας και ότι δεσμεύεστε από τυχόν αλλαγές που ενδέχεται να κάνουν στον λογαριασμό, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των αλλαγών στο πρόγραμμα της συνδρομής σας. Για τη διατήρηση του ελέγχου του λογαριασμού και την αποφυγή πρόσβασης τυχόν μη εξουσιοδοτημένων χρηστών στον λογαριασμό, πρέπει να διατηρείτε τον έλεγχο των συσκευών που χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στην υπηρεσία, καθώς και να μην γνωστοποιείτε σε κανέναν τον κωδικό πρόσβασης ή τα στοιχεία του Τρόπου Πληρωμής που σχετίζονται με τον λογαριασμό. Συμφωνείτε να παρέχετε και να διατηρείτε ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένης μιας έγκυρης διεύθυνσης email, ώστε να μπορούμε να σας στέλνουμε σχετικές ειδοποιήσεις για τον λογαριασμό. Μπορούμε να διακόψουμε ή να αναστείλουμε τον λογαριασμό σας, προκειμένου να προστατεύσουμε εσάς, τη BTV Channel ή τους συνεργάτες μας από πλαστοπροσωπία ή άλλες δόλιες ενέργειες.
Διάφορα

6.1. Εφαρμοστέο δίκαιο. Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από τους νόμους της Ελλάδως και της Ε.Ε και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτούς. Οι παρόντες όροι δεν περιορίζουν τα δικαιώματα προστασίας των καταναλωτών που ενδέχεται να έχετε βάσει των αναγκαστικών νόμων της χώρας διαμονής σας.

6.2. Μη ζητηθέντα στοιχεία. Η BTV Channel δεν αποδέχεται μη ζητηθέντα στοιχεία ή ιδέες για το περιεχόμενο BTV Channel και δεν είναι υπεύθυνη για την ομοιότητα του περιεχομένου ή των προγραμμάτων σε οποιοδήποτε μέσο με τυχόν υλικό ή ιδέες που αποστέλλονται στη BTV Channel.

6.3. Υποστήριξη πελατών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία μας και τις λειτουργίες της ή αν χρειάζεστε βοήθεια για τον λογαριασμό σας, μπορείτε να στείλετε email στο support@btvchannel.gr

6.4. Διατήρηση ισχύος. Αν μία ή περισσότερες διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης κριθούν άκυρες, παράνομες ή μη εφαρμοστέες, η εγκυρότητα, νομιμότητα και εκτελεστότητα των λοιπών διατάξεων παραμένει ανεπηρέαστη και σε πλήρη ισχύ.

6.5. Αλλαγές στους Όρους Χρήσης. Η BTV Channel μπορεί, κατά καιρούς, να αλλάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης. Τέτοιες αλλαγές θα εφαρμόζονται κατόπιν ειδοποίησής σας προ τουλάχιστον 30 ημερών. Εάν δεν επιθυμείτε να αποδεχτείτε τις αλλαγές, μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας, προτού αυτές τεθούν σε ισχύ.

6.6. Ηλεκτρονική επικοινωνία. Θα σας αποστέλλουμε πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό σας (π.χ. εξουσιοδοτήσεις πληρωμής, τιμολόγια, αλλαγές στον κωδικό πρόσβασης ή τον Τρόπο Πληρωμής, μηνύματα επιβεβαίωσης, ειδοποιήσεις) μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, για παράδειγμα μέσω email στη διεύθυνση email που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας.